English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
  Arşiv > 2017 Sayı 71
2017 Sayı 71  
Aylin AKINLAR, Suleyman DOGAN

Türkiye'de Azınlık ve Devlet Liselerinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması

10.14689/ejer.2017.71.1

Bilgen KIRAL, Yasemin KARAMAN KEPENEKCI

Sınıf Öğretmenlerinin Özel Hayatın Gizliliği ve İhlaline İlişkin Görüşleri

10.14689/ejer.2017.71.2

Demet YAYLI

Grup Çalışmasının İngilizce Öğretmen Adaylarının Dinleme Endişelerine Bir Çözüm Önerisi Olarak Kullanımı

10.14689/ejer.2017.71.3

Funda NAYIR

Öğrencilerin Motivasyon Düzeyi ile Derse Katılım Düzeyi Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.71.4

Mustafa OZCAN, Turan Tolga VURANOK, Claudia BALL

Avrupa Şeffaflık Araçları Bağlamında Elektromekanik Teknisyenlerin Niteliklerinin Değerlendirilmesi

10.14689/ejer.2017.71.5

Nezahat Hamiden KARACA, Neriman ARAL

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Kavramına Çeşitli Demografik Özelliklerin Etkisinin İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.71.6

Fatma ONEN OZTURK, Oya AGLARCI

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimyaya ve Kimyasal Çalışmalara İlişkin Görüşleri ile Oluşturdukları Metaforlar

10.14689/ejer.2017.71.7

Sevim BEZEN, Isil AYKUTLU, Nilgun Secken, Celal BAYRAK

Öğretmenlik Mesleği ve Öğrenci Yetiştirmek Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılar

10.14689/ejer.2017.71.8

SULTAN, Ahmad ROFIUDDIN, NURHADI, Endah Tri PRIYATNI

The Effect of the Critical Literacy Approach on Pre-service Language Teachers' Critical Reading Skills

10.14689/ejer.2017.71.9

Yilmaz Ilker YORULMAZ, Ibrahim COLAK, Yahya ALTINKURT

Öğretmenlerin İş Doyumları ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.14689/ejer.2017.71.10

Sadia SHAUKAT, Anthony William PELL

The Impact of Socio-cultural factors on females passing through Higher Education in Pakistan

10.14689/ejer.2017.71.11

Niti CHATTERJI, Ravi KIRAN

Relationship between University Performance and Dimensions of Intellectual Capital: An Empirical Investigation

10.14689/ejer.2017.71.12