English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
  Arşiv > 2017 Sayı 70
2017 Sayı 70  
Aydin BALYER, Kenan OZCAN, Ali YILDIZ

Öğretmenleri Güçlendirme: Okul Yöneticilerinin Rolleri

10.14689/ejer.2017.70.1

Burhanettin OZDEMIR, Nesrin SEEF

Öz-duyarlık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Kanonik Ortak Etki Analizi İle İncelenmesi: Suriye Örneklemi

10.14689/ejer.2017.70.2

Eda GOZUYESIL, Isil TANRISEVEN

Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiğinin Meta-Analizi

10.14689/ejer.2017.70.3

Hicran CETIN GUNDUZ, Subhan EKSIOGLU, Sinem TARHAN

Problemli İnternet Kullanımı: Kişilik Özellikleri, Cinsiyet, Yaş ve Sürekli Umut Düzeyinin Etkisi

10.14689/ejer.2017.70.4

Hulya ERCAN

Beliren Yetişkinlik Döneminde Dayanıklılığın Büyük Beşli Kişilik Özellikleri ile İlişkisi

10.14689/ejer.2017.70.5

Pervin Oya TANERI

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Özelliklerine Etkileri Üzerine Eğitimcilerin Görüşleri

10.14689/ejer.2017.70.6

Tugba DUZENLI, Serap YILMAZ, Elif Merve ALPAK

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Maket Yapımının Tasarım ve Öğrenmeye Etkileri

10.14689/ejer.2017.70.7