English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
  Arşiv > 2017 Sayı 69
2017 Sayı 69  
Aysegul KINIK TOPALSAN, Hale BAYRAM

Kavram Yanılgılarının Ontolojik Açıdan İncelenmesi ve Bulunan Yanılgıların Oluşturulan Argüman Ortamları ile Giderilmesi

10.14689/ejer.2017.69.1

Alper SAHIN, Durmus OZBASI

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerde İçerik Dengeleme ve Madde Seçme Yönteminin Yetenek Düzeyi Kestirimine Etkileri

10.14689/ejer.2017.69.2

Bilge Nuran AYDOGDU, Hilal CELIK, Halil EKSI

Genç Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılığın Duygusal Öz-Yeterlik ve Kişilerarası Duyarlılık Perspektifinden İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.69.3

Binnur ERGEN, Sedat KANADLI

Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.14689/ejer.2017.69.4

Fahrettin KORKMAZ, Serkan UNSAL

Sosyoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımları ve Değerlendrme Sorularının SOLO Taksonomisine Göre Analizi

10.14689/ejer.2017.69.5

Gokcen AYDIN

Üniversite Öğrencilerinin Başarısını Yordayan Kişisel Faktörler

10.14689/ejer.2017.69.6

Kivanc AYCAN

Bona Uyarlamalarının Vurgu Kusurlarının Düzeltilmesi Amacıyla Bir Ses Eğitimi Yöntemi Olarak Kullanımı

10.14689/ejer.2017.69.7

Mehmet Taha ESER, Nuri DOGAN

Geleneksel Kağıt-Kalem Testleri İçin Tercih Nedenleri Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

10.14689/ejer.2017.69.8

Melek Merve YILMAZ GENC, Aysegul AKINCI COSGUN , Sengul PALA

Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Matematiksel İçeriğin İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.69.9

Recep GUR

Akademik Performans Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması

10.14689/ejer.2017.69.10

Senol SEZER

Yeni Başlayan Öğretmenlerin Olumsuz Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

10.14689/ejer.2017.69.11

Ugur AKPUR

Erteleme, Motivasyon, Kaygı ve Akademik Başarı Arasındaki Yordayıcı ve Açıklayıcı İlişkiler Modeli

10.14689/ejer.2017.69.12

Zahoor-UL-HAQ, Bushra Ahmed KHURRAM, Arshad Khan BANGASH

10.14689/ejer.2017.69.13