English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
  Arşiv > 2017 Sayı 68
2017 Sayı 68  
C. Deha DOĞAN

Bootstrap Örnekleme Yönteminin Çeşitli İstatistikler için Güven Aralığının Hesaplanmasında R Yazılımı ile Kullanımı

10.14689/ejer.2017.68.1

Alpturk AKCOLTEKIN, Ali Osman ENGIN, Hikmet SEVGIN

Lise Ogretmelerinin Egitim Arastırmalarına Yonelik Tutumlarının Sınıflandırma Agacı Yontemi Ile Incelenmesi

10.14689/ejer.2017.68.2

Mustafa ALTINKÖK

Koordinasyon ile Öğretim Yöntemi Uygulamalarının 6 Yaş Çocuklardaki Bazı Motor Becerilere Etkisi

10.14689/ejer.2017.68.3

Cem GERCEK, Nuri DOGAN , Ceylan GUNDEGER, Levent YAKAR

Sigara Paketleri Üzerindeki Sağlık Uyarılarının Davranışa Etkisinin Değerlendirilmesi: Eğitimsel Bir Yaklaşım

10.14689/ejer.2017.68.4

Hilal KAZU, Demet DEMIRALP

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Dinleme Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

10.14689/ejer.2017.68.5

Aslı ASCIOGLU ONAL , Ilhan YALCIN

Başkalarını ve Kendini Affetme: Bilişsel Çarpıtmalar, Empati ve Ruminasyonun Yordayıcı Rolü

10.14689/ejer.2017.68.6

Nejla YURUK, Meryem SELVI, Mehmet YAKISAN

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Üstkavramsal Faaliyetlerinin Doğasının İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.68.7

Abdullah ATLI

Mesleki Olgunluğun Yordayıcısı Olarak Beş Faktör Kişilik Özelliği

10.14689/ejer.2017.68.8

Tevfik UZUN, Ahmet AYIK

Okul Müdürlerinin İletişim Yeterlikleri İle Çatışma Yönetim Stilleri Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.68.9

Derya YAYLI

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Etkinliği Oluşturma Yolunda Gerginliklerle Başa Çıkma Stratejileri

10.14689/ejer.2017.68.10

Duygu GUR ERDOGAN, Tugba YURTKULU

Üstün ve Üstün Olmayan Öğrencilerin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeylerine Ilişkin Algilari

10.14689/ejer.2017.68.11

Elif Ozlem ARDIC, Selahattin GELBAL

PISA 2012 Türkiye Örneklemi İlgi ve Motivasyon Maddelerinin Gruplar Arası Karşılaştırmalarda Eşdeğerliğinin İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.68.12

Hacer TEKERCI, Adalet KANDIR

60-66 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Duyu Temelli Bilim Eğitimi Programının Etkisi

10.14689/ejer.2017.68.13

Merve CANBELDEK, Nesrin ISIKOGLU ERDOGAN

Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Büyüklüğünün Ve Eğitim Süresinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

10.14689/ejer.2017.68.14