English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911

Değerlendirme Süreci

Sunulan aday makaleler editörler tarafından öncelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan makaleler yazarlarına iade edilir. Uygun görülen makaleler ilgili editor tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından da seçilebilir. Editör ve es editor hakem raporlarını inceler, gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.