English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Pervin Oya TANERI

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Özelliklerine Etkileri Üzerine Eğitimcilerin Görüşleri

10.14689/ejer.2017.70.6
  Yazar : Pervin Oya TANERI
  Bu özet 1387 kere okundu..


Başlık :
Pervin Oya TANERI

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Özelliklerine Etkileri Üzerine Eğitimcilerin Görüşleri

10.14689/ejer.2017.70.6

Özet :

Taneri, P. O. (2017). Öğretmen Yetiştirme Programlarının Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Özelliklerine Etkileri Üzerine Eğitimcilerin Görüşleri, Eurasian Journal of Educational Research, 70, 105-120, DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.70.6

Problem Durumu: Eski moda eğitim sistemleri genellikle öğrencilerin duygularını dikkate almamakta ve yalnızca bilişsel becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır (Qi-rong 2010). Öğrenmeye katkıda bulunan temel beceriler olarak bilişsel ve duyuşsal beceriler, araştırma yollarını geliştirmeye, öğrencileri aktif hale getirmeye, kendi öğrenmeleri için sorumluluk duygusu geliştirmelerine ve sürekli öğrenmelerine yardımcı olur. Bilişsel ve duygusal öğrenme, bir bütünün birbirinden ayrılamayacak kadar önemli kısımlarıdır (LeBlanc ve Gallavan 2009, Alpan, Özer, Erdamar ve Subasi 2014, Kaklauskas ve diğerleri, 2015). Owen-Smith (2004), öğrenme süreçleri duyguları da içerdiğinde kalıcı öğrenmenin olasılığının artacağını iddia etmektedir. Duyuşsal eğitim, değer geliştirmeyi desteklemek için gereklidir (Wong ve ark., 2005). Öğretmenlerin değerleri neyi nasıl öğrettikleri, öğrencileri geleceğe nasıl hazırlayacakları ve farklı öğrencilerle nasıl baş edebilecekleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğrenciler, öğretmenlerin davranışlarını ve öğretmenlerin sahip oldukları değerleri otomatik olarak öğrenirler (Zigler 2001). Öğretmenlerin manevi ve ahlaki gelişmeleri, nasıl öğrettiklerine doğrudan etki ettiği için, öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi programlarında kazandıkları değerlerin ve bu değerlerin çalışma sırasında nasıl değiştiğinin incelemesi çok önemlidir (Wong ve diğ. (2005). Bu anlamda, etkili öğretmenler, hem kendilerinin öğrencilerin entelektüel (bilişsel) ve ahlaki (duyuşsal) gelişmelerini sağlar (Zigler 2001). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının manevi ve moral gelişimini arttıran duyuşsal eğitim, öğretmen eğitiminin ayrılmaz bir parçası olmalıdır (Wong ve ark., 2005). Öğretmen yetiştirme programları, öğretmenlerin duygusal eğitim için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve donanımlara sahip olmalarını sağlamalıdır (LeBlanc ve Gallavan 2009).

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme. Öğrenme ve Duyuşsal Beceriler. Öğretmen Adayları. Öğretim Görevlisi Perspektifler. Sosyal beceriler.

« Geri Dön