English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Hulya ERCAN

Beliren Yetişkinlik Döneminde Dayanıklılığın Büyük Beşli Kişilik Özellikleri ile İlişkisi

10.14689/ejer.2017.70.5
  Yazar : Hulya ERCAN
  Bu özet 1560 kere okundu..


Başlık :
Hulya ERCAN

Beliren Yetişkinlik Döneminde Dayanıklılığın Büyük Beşli Kişilik Özellikleri ile İlişkisi

10.14689/ejer.2017.70.5

Özet :

Ercan, H. (2017). Beliren Yetişkinlik Döneminde Dayanıklılığın Büyük Beşli Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 70, 83-103, DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.70.5

Dayanıklılık, pozitif psikoloji alanının önemli araştırma konularından biridir. Konuya ilişkin henüz bütüncül bir kuram ortaya konamasa da çeşitli modeller ileri sürülmekte ve kavramın farklı tanımları yapılmaktadır. Bununla birlikte kavramın genel olarak bireylerin gelişim ve uyumlarının ciddi şekilde tehdit altında oldukları durumda bile olumlu çıktıların şekillenmesine yol açacak bir grup özelliği tanımlamak için kullanıldığı söylenebilir. Son zamanların ilgi çeken konularından olan dayanıklılık konusunda üç grupta yer alan bireyler göz önünde bulundurulur: Risk altında bulunup istendik özellikler sergileyen bireyler, stresli yaşam olaylarına rağmen olumlu uyumu sürdürenler ve yaşadıkları travmaların ardından ruh sağlıklarını koruyabilenler. Bu durumda dayanıklılık bireylerin bağlamsal koşulları ile ilgili olabileceği gibi kişisel nitelikleri ile de ilişkili olabilir. Kişilik özellikleri de dayanıklılığı belirleyen önemli kişisel niteliklerden biridir. Kişilik konusunda farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte bu çalışmada Büyük Beşli Modeli temele alınmıştır. Büyük Beşli Modelinde beş temel faktör öne çıkar. Bunlar dışadönüklük, nevrotiklik, deneyime açıklık, uyumluluk ve sorumluluktur. Bu araştırmada dayanıklılığın kişilik özellikleri ve çevre koşullarının etkileşiminin bir ürünü olduğu varsayımı kabul edilmekte ve çalışmanın temel problemini, görece az sayıda araştırmaya konu olan dayanıklılık ile büyük beşli kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: positive psychology, personality, big five model, resilience level

« Geri Dön