English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Ana Sayfa > > Eda GOZUYESIL, Isil TANRISEVEN

Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiğinin Meta-Analizi

10.14689/ejer.2017.70.3
  Yazar : Eda GOZUYESIL, Isil TANRISEVEN
  Bu özet 345 kere okundu..


Başlık :
Eda GOZUYESIL, Isil TANRISEVEN

Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiğinin Meta-Analizi

10.14689/ejer.2017.70.3

Konu :

Gozuyesil, E. & Tanriseven, I. (2017). Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiğinin Meta-Analizi. Eurasian Journal of Educational Research, 70, 37-56, DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.70.3

Problem Durumu: Öğretmenlerin, öğrencilerini ve kendi öğretim faaliyetlerini değerlendirmede öğretim programlarında tavsiye edilen ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmaları önem taşımaktadır. Türkiye?de 2004 eğitim reformu ile yenilenmekte olan öğretim programları öğrencilerin, çok yönlü ve üst düzey düşünme becerilerini açığa çıkarıcı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmekte ve geleneksel değerlendirme yöntemleriyle birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılmasını önermektedir. Bu ölçme araçlarının etkililiği programa yabancı olan ve bu araçları kullanan öğretmenler tarafından şüphe ile karşılanmakta ve bu durumda araçların uygulanması da oldukça güçleşmektedir. Alternatif değerlendirme tekniklerinin etkililiği ile ilgili günümüze kadar pek çok araştırma yapıldığı ve hala yapılmakta olduğu görülmektedir. Fakat hem alternatif değerlendirme tekniklerinin etkililiğini geniş ölçekte ortaya koyan hem de hangi değerlendirme tekniğinin akademik başarı üzerinde daha etkili olduğunu gösteren bir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Bu çalışma, son on yılda ülkemizde yapılan

Anahtar Kelimeler: Otantik değerlendirme, portfolyo, performans, etki büyüklüğü.

« Geri Dön