English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
2017 Sayı 67
 

DİZİNLER

Ayse Nesibe KOKLUKAYA, Ezgi GUVEN YILDIRIM, Mahmut SELVI

Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirlilik ve Diğer Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.67.2

Adem PEKER

Ergenlerde Öz-Kontrol İle Siber Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.67.1

Cengiz ASLAN

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.14689/ejer.2017.67.3

Bulent AYDOGDU

3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Temel Becerileri Üzerine Bir Çalışma

10.14689/ejer.2017.67.4

Banu ALTUNAY ARSLANTEKIN

Türkiye'deki Görme Engelli Öğrencilerin Bağımsız Hareket Önkoşul Kavramlarındaki (Beden Düzlemi/Trafik) Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.14689/ejer.2017.67.5

Canan KUCUKBAYRAM, Ayse OTTEKIN DEMIRBOLAT

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Süreçleri

10.14689/ejer.2017.67.6

Demet GIRGIN

Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Performansı Özyeterlik İnançları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.67.7

Hurside Kubra OZKAN, Ayse Belgin AKSOY

An Investigation of Maternal Emotion Socialization Behaviors, Children?s Self? Perceptions, and Social Problem?Solving Skills

10.14689/ejer.2017.67.8

Melek DEMIREL, Ipek DERMAN, Ozge CAN ARAN

Examining Graduate Dissertations in the Field of Critical Thinking: A Case from Turkey

10.14689/ejer.2017.67.9

Mustafa OZKAN, Ayten Pinar BAL

Analysis of the Misconceptions of 7th Grade Students on Polygons and Specific Quadrilaterals

10.14689/ejer.2017.67.10

Nurten KARACAN-OZDEMIR, Oya YERIN GUNERI

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Yordayan Faktörler

10.14689/ejer.2017.67.11

Tulin KARACA, Ozlem KORAY

Fen Öğretiminde Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniğinin Uygulanmasının Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi

10.14689/ejer.2017.67.12

Füsun YILDIZBAS

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri, Öğretmen Liderlik Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.67.13

Pinar BAGCELI KAHRAMAN, Gonul ONUR SEZER

Relationship between Attitudes of Multicultural Education and Perceptions Regarding Cultural Effect of Globalization

10.14689/ejer.2017.67.14

Sabriye ŞENER, İsmail Kaan EROL

Türk Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenimine Karşı Güdüsel Yönelimleri ve Öz-Yeterlik İnançları

10.14689/ejer.2017.67.15