English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
2016 Sayı 66
 

DİZİNLER


Martin Brown,Gerry McNamara,Joe O?Hara,Shivaun O?Brien

Exploring the Changing Face of School Inspections

10.14689/ejer.2016.66.1

Fatma OZMEN,Cemal AKUZUM,Muhammed ZINCIRLI,Gulenaz SELCUK

İlköğretim Okullarında Öğretmen-Veli İletişiminde Karşılaşılan Engeller

10.14689/ejer.2016.66.2

Dilek TANISLI

Öğrenciler Öğrendiklerini Öğretmenler Öğrettiklerini Nasıl Kanıtlar?: Öğretmen Bir Fark Yaratır mı?

10.14689/ejer.2016.66.3

Zeynep CETIN,Miray OZOZEN DANACI

0-6 Yaş Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Çocuk Istismarı Potansiyellerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi.

10.14689/ejer.2016.66.4

Necdet AYKAC

Öğretmenler Tarafından Uygulanan Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi

10.14689/ejer.2016.66.5

Saadet KURU CETIN,Pelin TASKIN

Sosyo-Ekonomik Durumları Bakımından Ailelerin Eğitime Katılımı

10.14689/ejer.2016.66.6

Sibel ATLI , A.Merve KORKMAZ , Taskin TASTEPE , Aysel KOKSAL AKYOL

Montessori Yaklaşımını Uygulayan Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Montessori Yaklaşımına ilişkin Görüşleri

10.14689/ejer.2016.66.7

M. Sencer BULUT OZSEZER,Ayten IFLAZOGLU SABAN

Öğretmen Adaylarının Sınıf Atmosferini Olumlu Etkileyen Davranışlar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

10.14689/ejer.2016.66.8

Zeynep Meral TANRIOGEN

Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki Öğretmen Adaylarının Değer Öncelikleri

10.14689/ejer.2016.66.9

Nurettin BELTEKIN

Türkiye?nin Mülteci Eğitimini Karşılama Düzeyi Suriyeli Mülteciler Örneği

10.14689/ejer.2016.66.10

Kursad YILMAZ, Yahya ALTINKURT, Elif OZCIFTCI

Ö?retmenlerin Kültürel Değerler ve Eleştirel Pedagoji ile ilgili Görüşleri Arasındaki ilişki

10.14689/ejer.2016.66.11

Bayram CETIN, Nese GULER, Rabia SARICA

Kavram Haritalarının Puanlanmasında Puanlayıcı ve Puanlama Yöntemi Etkisinin Genellenebilirlik Kuramıyla İncelenmesi

10.14689/ejer.2016.66.12

Elif TEKIN GURGEN

Müzik Dinlemenin Duygusal ve Sosyal İşlevi: Üniversite Öğrencilerinin Müzik Dinleme Nedenleri

10.14689/ejer.2016.66.13

Yunus Emre OMUR, Turkan ARGON

Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Becerileri ile Okullardaki Örgütsel Öğrenme Mekanizmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

10.14689/ejer.2016.66.14

Erkan TABANCALI

İlkokul Öğretmenlerinin İş Doyumları ile İşyerindeki Yalnızlıkları Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2016.66.15

Sinem KAYA, Rasit AVCI

Bilişsel Davranışçı Kurama Dayalı Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı ve Sürekli Kaygılarına Etkisi

10.14689/ejer.2016.66.16

Kivanc AYCAN, F. Gul EVREN

Türkçe'de Vurgu Kusurlarının Düzeltilmesinde Ses Eğitimi Yöntemlerinin Etkisi

10.14689/ejer.2016.66.17

Selma KORKMAZ TOKLUCU, Bayram TAY

İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Dizge Eğitimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Başarısına ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi

10.14689/ejer.2016.66.18

Robert DISHENA, Sello MOKOENA

Novice Teachers' Experiences of Induction in Selected Primary Schools in Namibia1

10.14689/ejer.2016.66.19

Devrim ERDEM-KEKLIK

Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değer Yönelimleri

10.14689/ejer.2016.66.20

Esef Hakan TOYTOK, Saduman KAPUSUZOGLU

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Örgüt Kültürü Üzerine Etkisi

10.14689/ejer.2016.66.21

Betul KARAKOC ALATLI, Cansu AYAN, Betul POLATDEMIR, Gulcin UZUN

TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Matematik Testinin Kültürlerarası Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

10.14689/ejer.2016.66.22

Ilke KATIPOGLU

Milli Eğitim Denetçilerinin Risk Odaklı Denetim Modelini Benimseme ve Uygulanabilir Bulma Düzeyleri

10.14689/ejer.2016.66.23